เครือข่าย ม.สร้างสุข อีสานล่างจัดอบรม​เชิงปฏิบัติการ​เสริม​สร้าง​และพัฒนาเครือข่ายเยาวชน​จิตอาสาเพื่อสังคม

Spread the love

11-12 พฤษภาคม​ 2562 ​โครงการ​เครือข่าย​มหาวิทยาลั​ยสร้าง​สุข​ภาคอีสาน​ตอน​ล่าง​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สุรินทร์​ร่วมศูนย์​คุ้มครอง​คนไร้ที่​พึ่งอำเภอกาบเชิง​ จังหวัด​สุรินทร์​อบรม​เชิงปฏิบัติการ​เสริม​สร้าง​และพัฒนาเครือข่ายเยาวชน​จิตอาสาเพื่อสังคม​ บ้านโคกตะเคียนรวมถึง​รู้เท่าทัน​ปัญหา​ที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์​ ค้นหาทุนทางสังคม​ แผนที่​ืทรัพยากรบุคคล​และทรัพยากร​ธรรมชาติ​ จำลองสถานการณ์​เรือมนุษย์​และลงศึกษา​ Case Study วางแผนแก้ไข​ปัญหา​ และนำเสนอโครงการ​ที่ต้องดำเนินการในชุมชน​ ภายใต้ชื่อเยาวชนจิตอาสาพัฒนาสังคม

กิจกรรม​สร้าง​เสริม​ประสบการณ์​จริง

  • ลงพื้น​ที่​เก็บข้อมูล​Case Study กรณีผู้ไร้ที่​พึ่ง​พิง​ โดยแบ่งเป็น5กลุ่ม​ฝึก​การถามเรื่องราว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจดบันทึก​รวบรวมข้อมูล​ ให้ทราบข้อ​เท็จจริงนำมาวิเคราะห์
  • นำเสนอ​เพื่อตรวจสอบข้อ​มูลจากทีมพี่เลี้ยง​ให้ทราบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งข้อสังเกต​จากCaseที่คาดหวังว่าเครื่องดื่ม​ที่มีแอลกอฮอล์​จะช่วยได้และเกิดผลกระทบต่อความล้มเหลวในการดำเนินชีวิตอย่าง​ไร
  • ออกแบบกิจกรรม​ที่ต้องทำร่วมเทศบาลตำบลโคกตะเคียน
  • ประกาศเจตนารมณ์​ “พวกหนูทำความดีด้วยหัวใจ”

โดยมีผู้อำนวยการ​ศูนย์​คุ้มครอง​คน​ไร้​ที่​พึ่ง​จังหวัด​สุรินทร์​และเทศบาลตำบลโคกตะเคียน ที่ให้เกียรติเชิญไปแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ให้กับน้องๆเทศบาล ตำบลโคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์