ธกส.เตรียมปล่อยกู้ให้ เกษตรกร ซื้อ ‘โดรนบังคับ’ ในการทำการเกษตร

Spread the love

เป็นที่วิจารณ์กันอย่างมากในโลกออนไลน์ เกี่ยวกับ การปล่อยกู้ให้เกษตรกร ซื้อ โดรน เพื่อทำการเกษตร ในแง่ของแนวคิดเป็นเรื่องที่ดี แต่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่า เป็นการเอื้อนายทุน หรือเกษตรกรหลายใหญ่ หรือไหม่ เพราะราคาไม่ใช่ถูก ๆ ตกลำละ 500,000 บาทโดยประมาณ ในส่วนความคิดเห็นของแอดมินเอง แอดเองเป็นลูกชาวนา ปัญหาหลัก ๆ ของเกษตรกรที่แอดคลุกคลีกับการทำนา ทำไร่ ทำเกษตร รุ่นพ่อรุ่นแม่ ปัญหานั่นคือ การชลประทาน หรือน้ำในการทำเกษตร นั่นเอง แต่ก็อย่างว่าแหละ อันไหนที่เป็นประโยชน์หรือพัฒนาการทำการเกษตรในบ้านเรา ก็ต้องลองกันหน่อย เบื้องต้นธ.ก.ส. เองตั้งงบในการปล่อยกู้ไว้ที่ 15,000 ล้านบาท

นายอภิรมย์สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส. ) เปิดเผยว่าในปี 2562 นั้น ธ . ก. ส. ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการธนาคาร คุณสมบัติการผลิตให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจำนวนมากรวม 15,000 ล้านบาท

เบื้องต้นคาดการณ์ว่าจะมีการซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ้ทดแทนแรงงานในการพ่นยาฆ่าแมลงหว่านเมล็ดพันธุ์ลดต้นทุนการผลิต

การจัดซื้อสินเชื่อเพื่อการกุศลครั้งต่อไป 3% สำหรับกลุ่มสหกรณ์และ 5% สำหรับเกษตรกรรายย่อยโดยธนาคาร กันเพราะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสูงกว่า 60 ปีจำนวน 30 ล้านบาท

โดยเกษตรกรยืนยันว่าการใช้โดรนช่วยลดต้นทุนการผลิตได้จริงเพราะการใช้โดรนสามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยและลดเวลาในการหว่านเมล็ดพืชได้รวมถึงค่าจ้างใช้แรงงานคนที่ตกไร่ละ 500 บาท

สำหรับ แผนการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2562 (1 เม.ย. 62 – 31 มี.ค. 63) ตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อใหม่ 7.7 แสนล้านบาทคิดเป็นยอดคงค้างที่เพิ่มขึ้น 9.5 หมื่นล้านบาทเพื่อเป็นเงินทุนใน ทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน 3 กลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 13,000 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้าทั่วไปรวมถึงทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่จำนวน 44,000 ล้านบาทและกลุ่มผู้มีส่วนร่วมด้านการเกษตร
ส่วนที่เหลือเงินฝากเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทจากการออกสลากออมทรัพย์เงินฝากและสวัสดิการกองทุนทวีสุขและคาดหวังผลกำไร 8,719 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 1 พันล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกร 2.9 ล้านราย

ด้านนายกสมาคมเครือข่ายชาวนา ชี้โดรนเพื่อการเกษตรยังไม่เหมาะกับรายย่อย เอื้อกลุ่มนายทุน แนะให้ความรู้นาแปลงใหญ่ นายระวี รุ่งเรือง นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า

กรณีที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เตรียมวงเงินสินเชื่อการซื้ออากาศยานไร้คนขั บ(โดรน) และเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร ในวงเงิน 15,000 ล้านบาท ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการลดต้นทุนผลิต ทดแทนแรงงานได้ แต่หากเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อโดรน 1 ลำ อยู่ที่ 500,000 บาทนั้น เป็นราคาที่สูงมากและในสถานการณ์ปัจจุบันของภาคการเกษตรที่ยังไม่ได้มีการจัดระบบ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องนาแปลงใหญ่ถือว่ายังไม่มีความจำเป็นสำหรับรายย่อย

ดังนั้น การที่จะนำโดรนมาใช้ในภาคการเกษตรต้องเป็นนาแปลงใหญ่ มีพื้นที่หลายร้อยไร่ หรือเป็นกลุ่มของนายทุนเท่านั้น และจำเป็นต้องมีการวางแผนให้รัดกุมก่อนการใช้งาน เพื่อให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ส่วนตัวเข้าใจในความปรารถนาดีของ ธกส. ที่จัดสรรเงินออกสินเชื่อช่วยเกษตรกร ดึงเทคโนโลยีเข้ามาช่วย แต่อยากให้มีการส่งเสริมความรู้และคำนึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน ขณะที่สถานการณ์การเมืองไทย พรรคการเมืองที่กำลังรวมกลุ่มจัดตั้งรัฐบาลนั้น ในฐานะของเกษตรกรยังคาดหวังให้ผู้นำประเทศเข้ามาช่วยเหลือความเป็นอยู่ให้เกษตรกรไทยดีขึ้น