ศวภ.อีสานตอนล่าง(สุรินทร์)รับสมัครนักวิชาการสื่อสารฯ 1 ตำแหน่ง

Spread the love

ศวภ.อีสานตอนล่าง(สุรินทร์)รับสมัครนักวิชาการสื่อสารฯ 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง นักวิชาการสื่อสารณรงค์ 1 อัตรา

ทำหน้าที่นักวิชาการสื่อสารและรณรงค์ เพื่อสนับสนุนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความเข้าใจสังเคราะห์และจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางานวิชาการและนวัตกรรมด้านนโยบายสาธารณะและองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนกระบวนการนโยบายสารธารณะซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)

อัตราเงินเดือน 15,000 -20,000 บาท ตามประสบการณ์และความสามารถ

คุณลักษณะ

 • มีทักษะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก ทักษะการณรงค์ อาทิ ด้านการประชุม ผู้ดำเนินรายการและพิธีกร มีความรู้ ความเข้าใจในการรณรงค์ในระดับพืนที่ ระดับเครือข่ายและระดับประเทศ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การสื่อสาร โปรแกรมประยุค เช่น Word Excle Powerpoint
 • ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวได้
 • สามารถบันทึกการประชุม จับประเด็นและการสื่อสารที่ชัดเจน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเครือข่าย ต่อภาคีร่วมงาน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
 • สามารถทำงานล่วงเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • เพศหญิง
 • อายุ 25-30 ปี
 • อาศัยในจังหวัดสุรินทร์

ระยะเวลาการทำงาน มิถุนายน – ธันวาคม (สามารถต่อสัญญาได้)
หมดเขตรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2562

สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่ Email : esanhelth@gmail.com โทร 044 040 258
หรือเดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่ สำงานมูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์ 88 ม. 7 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000