จ.สุรินทร์ ขอเชิญชวนประชาชนและจิตอาสา ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 – 6 พฤษภาคมนี้

Spread the love

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 จังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน และจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้น ดังนี้

         วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวาย ราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เวลา 06.30 น. และเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองสุรินทร์ เวลา 08.30 น. – 20.30 น.

         การแต่งกาย ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป สวมเสื้อสีเหลือง จิตอาสา แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา

         วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันกับกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เวลา 07.30 น. และขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เวลา 15.40 – 20.30 น.

         การแต่งกาย ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป สวมเสื้อสีเหลือง จิตอาสา แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา

         วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พร้อมกันกับกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 17.50 น.

         การแต่งกาย ข้าราชการ เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด สวมหมวก ประชาชนทั่วไป สวมเสื้อสีเหลือง จิตอาสา แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา

         นอกจากนี้ ยังได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และพระราชกรณียกิจในพื้นที่ ณ บริเวณเต้นท์นิทรรศการ หน้าศาลากลางจังหวัดและห้องโถงชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์