ครม. เติมเงินบัตรผู้มีรายได้น้อย ช่วยคนพิการ-เกษตรกร-รับเปิดเทอม

Spread the love

ครม. เห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจกลางปี เติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยผู้มีรายได้น้อย 4 กลุ่ม พร้อมอนุมัติขยายเวลาลดหย่อนภาษีไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง พร้อมลดหย่อนภาษีซื้อบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ถึงสิ้นปี 2562

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 เม.ย. มีมติเห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจกลางปี 2562 ประกอบด้วย กลุ่มมาตรการช่วยเหลือ “ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จำนวน 4 มาตรการ วงเงิน 13,200 ล้านบาท ดังนี้

1.เพิ่มเงินช่วยคนพิการ 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 5 เดือน ตั้งแต่ พฤษภาคม – กันยายน 2562 วงเงิน 1,160 ล้านบาท

2.ช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกร 1,000 บาทต่อคน กลุ่มเป้าหมาย 4.1 ล้านคน วงเงิน 4,100 ล้านบาท

3.ช่วยเหลือค่าครองชีพในส่วนค่าใช้จ่าย ช่วงเปิดเทอมให้กับผู้มีรายได้น้อย 500 บาทต่อคน ให้กับบุตรผู้มีรายได้น้อยจำนวน 2.7 ล้านคน วงเงิน 1,350 ล้านบาท

4.ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยเพิ่มเงินสำหรับซื้อสินค้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นเงิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ พฤษภาคม-มิถุนายน วงเงิน 6,600 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังขยายเวลามาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรองที่สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2561 โดยจะขยายไปถึงการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง โดยให้นำค่าใช้จ่ายจากค่าที่พักและการเดินทางมาหักค่าลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน, มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ที่ซื้อหนังสือไม่เกิน 15,000 บาท, มาตรการลดภาษีสินค้าโอทอป, มาตราลดหย่อนภาษีซื้อหนังสืออุปกรณ์การเรียนและเครื่องกีฬา, มาตรการลดหย่อนภาษีซื้อบ้านหลังแรก ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 2562

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวว่า การเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นการชั่วคราว ไม่ได้ซื้อสินค้าธงฟ้าอย่างเดียว แต่สามารถซื้อสินค้าที่มีคิวอาร์โค้ด ซึ่งเราต้องสร้างเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจให้ได้ ทำให้การใช้จ่ายในประเทศเดินหน้าไปได้