ปศุสัตว์ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้านที่สุรินทร์ หลังพบคนเสียชีวิต 1 ราย

Spread the love

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ปูพรมฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในรัศมี 5 กม. หลังพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ารายแรกของปี 2562 ที่จังหวัดดังกล่าว

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรายงานพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1 รายที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งถือว่าเป็นรายแรกของปี 2562 นั้น กรมปศุสัตว์ได้จัดส่งชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วจากส่วนกลางเข้าร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบจุดที่ผู้เสียชีวิตถูกสุนัขกัด (พื้นที่ของเทศบาลเมืองสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง, ตำบลแกใหญ่ ตำบลเฉนียง, ตำบลคอโค, และตำบลท่าสว่าง)

จากการสำรวจมีสุนัข 11,918 ตัว และแมว 5,937 ตัว รวมทั้งหมด 17,855 ตัว และจุดที่ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ก่อนเสียชีวิต (อำเภอสังขะ ตำบลกระเทียม รัศมี 5 กม. มีหมู่ 1, 2, 13, 15, และ 17) มีสุนัข 670 ตัว และแมว 226 ตัว รวมทั้งหมด896ตัว

นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อาสาปศุสัตว์ทุกพื้นที่ทั่วประเทศบูรณาการกับทุกภาคส่วนลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก ค้นหาสัตว์กลุ่มเสี่ยง หรือสัตว์ที่แสดงอาการของโรคอย่างเข้มงวดอีกด้วย

ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวย้ำถึงประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนต้องรีบพาสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหากประชาชนถูกสุนัข – แมวกัด ข่วนหรือเลียบาดแผล อย่าชะล่าใจให้รีบพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อวินิจฉัยและรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันตนเองไว้ก่อนเป็นการดีที่สุด