พช.สุรินทร์ จับมือ ผู้บริหารปั๊ม ปตท. สนับสนุนชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี

Spread the love
 • 261
 •  
 •  
 •  
 •  
  261
  Shares

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ นายพิเชฐ จรรยาเลิศอดุล ผู้บริหารบริษัทสุรินทร์ เอส พี เอส ปิโตรเลียม จำกัด ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในจังหวัดสุรินทร์ ให้การสนับสนุนโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ด้วยการแจกจ่าย เผยแพร่ แผ่นโปสเตอร์ แผ่นพับ หนังสือ สื่อ ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีจังหวัดสุรินทร์ ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งผลิตแผ่นป้ายแผนที่เชื่อมโยงเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีติดตั้งในบริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในบริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ดังกล่าว

นายพิเชฐ จรรยาเลิศอดุล กล่าวว่า ได้เห็นสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์จัดทำขึ้น ในรูปแบบแผ่นโปสเตอร์ภาพยนตร์หรือโปสเตอร์หนังน้อย เห็นว่ามีความสวยงาม แผนที่เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวก็ดูง่ายและมีประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะผู้บริหารสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งเป็นจุดพักรถ จึงอยากสนับสนุนสื่อชิ้นนี้ให้นักท่องเที่ยวและชาวสุรินทร์ได้เห็นให้เกิดประโยชน์แก่จังหวัดสุรินทร์

 • 261
  Shares