สุรินทร์-พลเอกธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษา หน.พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่อีสานใต้ ช่วยผู้สมัครหาเสียง

สุรินทร์-พลเอกธรรมรั …

ผู้ใหญ่จ๋อมพรรคพลังประชารัฐเขต 7 สุรินทร์เปิดเวทีพบปะชาวบ้านแถลงนโยบายของพรรคที่ทำทุกอย่างเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาวบ้าน

สุรินทร์ – ผู้ …

นายสันทัด แสงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี …